Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 730

Msza św.: godz. 930

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 1700


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

Ogłoszenia 01.12.2019

 

 1. Msza Święta w tygodniu rano o 640, roratnia , wieczorem  o 1700,
 2. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, na ogrzewanie kościoła została złożona ofiara  2531 zł. Do puszki na fundacje wzrastanie 446 zł.
 3. Na kościół w kopercie była jedna ofiara 200 zł.
 4. Od poniedziałku rano roraty zachęcamy do licznego udziału, Godzinki zaczynamy śpiewać o 625, dzieci będą otrzymywać plansze, będą losować figurkę Dzieciątka Jezus oraz Pana Jezusa do domu. 
 5. We środę rano Msza Święta z Róży Św. Barbary /Stanisławy Jaworskiej/ o zdrowie dla sióstr i za + siostry.
 6. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od 1600 z nabożeństwem dziękczynno Błagalnym do Św. Siostry Faustyny .
 7. W piątek rano Msza Święta wynagradzająca za grzechy parafian
 8. W piątek chorych odwiedzimy od 800.
 9. W piątek po Mszy Świętej spotkanie KSM-u
 10. W sobotę rano Msza Święta z nabożeństwem wynagradzającym za bluźnierstwa , które znieważają Maryję w jej świętych wizerunkach
 11. W sobotę o 1600 spotkanie scholi.
 12. W przyszłą niedzielę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dzieci z klasy trzeciej na sumie otrzymają medaliki, przychodzą z rodzicami. Po sumie Godzina Łaski – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 1300.
 13. Msza Święta za + Zofia Choma rano w poniedziałek od firmy Pierożek, we wtorek od uczestników pogrzebu. Za +  Helenę Bazan wieczorem we wtorek od sąsiadów Ferenczów , rano we czwartek od synowej Zofii i od córki Krystyny z rodziną. Za + Marię Makara w 30 dzień od śmierci od wnuczki Lucyny z mężem w piątek wieczorem.
 14. Do stanu małżeńskiego zamierzają wstąpić Bartłomiej Kisiel syn Henryka i Marii Fudali zamieszkały Widaczów, z Dominiką Iwoną Król córką Wiesława i  Barbary Sykała zamieszkała Łopuszka Wielka zapowiedz II , kto by wiedział o przeszkodach obowiązany jest zawiadomić urząd parafialny.

Liturgia dnia


Polecane strony