Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 700

Msza św.: godz. 900

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 700
Msza św.: godz. 1730


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

INTENCJE MSZALNE 05.12.2022r.  -  11.12.2022r.

 

Poniedziałek

05.12.2022r.

640

1.+ Grzegorz Kawaliło od Anny Nocula z rodziną

2.O Bł. Boże dla Barbary

640

O zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie

1700

O Boże Bł. Dla Danuty, o zdrowie w rodzinie

Wtorek 06.12.2022r.

640

+Grzegorz Kawaliło od siostry Ewy

640

1.

2.W intencji Kazimierza o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia

1700

 O Boże Bł. Dla Mikołaja i Kamila prze wstawiennictwo Św. Mikołaja

Środa

07.12.2022r.

640

1. + Grzegorz Kawaliło  od siostry Ewy

2.+ Władysław Drozdowicz od uczestników pogrzebu

640

+

1700

+Waleria Jan Jamrozik

Czwartek

08.12.2022r.

640

1.+ Grzegorz Kawaliło od Kazimiery Paściak

2.+ Władysław Drozdowicz od uczestników pogrzebu

640

+.Józef Zioło 7 dzień od śmierci

1700

 + Tadeusz Mołoń  30 rocz. , Stanisław, + z rodziny

Piątek

09.12.2022r.

640

1.+ Grzegorz Kawaliło od Kazimiery Paściak

2.+Władysław Drozdowicz od uczestników pogrzebu

640

+

1700

+Zofia Jamrozik 21 rocz. Śm.

Sobota

10.12.2022r.

640

1.+ Grzegorz Kawaliło od babci Heli

2.+Agnieszka, Franciszek Fudali

640

 

1700

+ Jan Staszczak od córki Lucyny

Niedziela

11.12.2022r.

700

1+ Grzegorz Kawaliło od brata Zbigniewa

2+Stanisław Jeziorski w 12 r. śm.

900

Z róży Niepokalanie Poczęcia NMP – Dziękczynna i Boże Bł. , i za + siostry

1100

+Emilia Jamrozik od koleżanki Krystyny z rodz.

 

1500

+ Władysława/f/ Jan Zbigniew Hendzel