Kontakt z parafią

Parafia
św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 13
37-232 JAWORNIK POLSKI
tel. 016 651 40 27
NIP 7941261156
Regon 040041574
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Oddział w Jawornik Polski
70910610182004100474120001

Liturgia

NIEDZIELA

Msza św.: godz. 700

Msza św.: godz. 900

Msza św.: godz. 1100

Msza św.: godz. 1500


Dni powszednie:

Msza św.: godz. 700
Msza św.: godz. 1730


Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych przygotowanych przez Księdza Proboszcza.

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie godzinę przed mszą św. wieczorną i po mszy św.

Rządcy Parafii rzymsko-katolickiej
pw. św. Andrzeja Apostoła
w Jaworniku Polskim


1. 1483 – 1498 ks. Jan z Wielopola
2. 1498 – 1499 ks. Klemens
3. 1499
4. 1543 ks. Stanisław
5. 1587 ks. Aleksander Porzeński
6. 1601-1604 ks. Stanisław Skórkowski
7. 1604
8. 1608 ks. Jakub Iskrzycki
9. 1618 ks. Paweł Rymanowski
10. 1621-1629 ks. Jan Żarnowiecki
11. 1629-1630 ks. Tomasz Wójtowicz
12. 1630-1635 ks. Tomasz Drzwiański
13. 1636-1641 ks. Jacek Lisowicz
14. 1641
15. 1645-1647 ks. Sebastian Bemowicz
16. 1647-1657 ks. Albert Ligęza
17. 1658-1677 ks. Andrzej Gołdowicz
18. 1677 ks. Franciszek Przygodzki
19. 1690 ks. Bartłomiej Brodlicki
20. 1690-1728 ks. Stefan Klisiewicz
21. 1728-1741 ks. Aleksander Pilski
22. 1741-1752 ks. Wojciech Ladrowicz
23. 1752-1759 ks. Roch Zgkocki
24. 1759-1759 ks. Tomasz Ozagiewicz
25. 1759-1766 ks. Franciszek Żmijewski
26. 1766
27. 1781-1786 ks. Stanisław Pleśniarski – komendariusz
28. 1786 ks. Wojciech Białecki – komendariusz
29. 1786-1812 ks. Jan Chłądowski – proboszcz /+ 9.04.1812 r./
30. 1812 ks. Paweł Sokalski – administrator /* 1780/
31. 1812-1843 ks. Faustyn Kłossowski - proboszcz
32. 1840-1841 ks. Andrzej Klemens Sołtysik – administrator
33. 1842 ks. Paweł Wiechnicki – administrator
34. 1843-1848 ks. Stanisław Jaroszyński – proboszcz
35. 1848 ks. Wincenty Mahniuk – administrator
36. 1848-1870 ks. Michał Błotnicki – proboszcz /*1812 r., + 6.12.1892 r./
37. 1870 ks. Edward Kotecki – administrator
38. 1870-1911 ks. Tadeusz Żaczkiewicz – proboszcz /+ 28.02.1911 r./
39. 1911 ks. Stanisław Nawrocki – administrator
40. 1911-1922 ks. Wiktor Bar – proboszcz /+ 9.02.1922 r./
41. 1922 ks. Bronisław Stankiewicz – administrator
42. 1922 ks. Franciszek Prusak – proboszcz /+ 3.12.1922 r./
43. 1922-1923 ks. Marian Borowiec – administrator
44. 1923-1925 ks. Józef Matusz – proboszcz
45. 1925-1948 ks. Stanisław Żmudziński – proboszcz /+ 9.08.1048 r./
46. 1948 ks. Józef Rożek – administrator
47. 1948-1954 ks. Gabriel Marszałek – proboszcz /* 21.02.1920 r., + 19.08.1983 r./
48. 1954-1967 ks. Augustyn Partykiewicz – proboszcz /+ 25.07.1974 r./
49. 1967-1970 ks. Antoni Kotyrba – administrator /* 1922
50. 1970-2003 ks. kan. Józef Menet – proboszcz /* 11.07.1933 r., + 20.05.2011 r./
51. 2003-2016 ks. kan. Tadeusz Pieniążek – proboszcz
52. 2016 -       ks. kan. Stanisław Guzy - proboszcz